Program StoicWay jest półrocznym kursem online, który stworzyliśmy w oparciu o starożytną i współczesną wiedzę stoicką, kilkuletnie badania w Centrum Praktyki Stoickiej, nasze własne doświadczenia w praktykowaniu stoicyzmu, z uwzględnieniem współczesnego stanu wiedzy psychologicznej.

Wierzymy, że prawdziwe szczęście wymaga trudu. Żeby coś w życiu naprawdę zmienić, nie wystarczy wiedzieć, jak to zrobić. Niezbędne jest podjęcie właściwych działań. Dlatego w naszym kursie oprócz części teoretycznej: lekcji, tekstów źródłowych, komentarzy stoickich, znajdziesz także zestaw praktycznych działań, konkretnych wymogów i ćwiczeń do wykonywania.

Od tego, na ile sumiennie i systematycznie zaczniesz wprowadzać je do Twojego życia, będzie zależało, jak mocno się ono zmieni.

Opis modułów

Zabezpiecz zasoby


Żadne długoterminowe przedsięwzięcie nie może się udać bez odpowiednich zasobów. W tym module nauczysz się po stoicku troszczyć się o swoje zasoby energetyczne, kondycję fizyczną i panować nad wyobraźnią. Pomoże Ci w tym między innymi drobiazgowo opracowana reguła stoickiego przeglądu siebie oraz ćwiczenie ascezy elektronicznej.

Poznasz również sylwetkę i przemyślenia patrona tego modułu – Seneki Młodszego, wpływowego rzymskiego konsula, filozofa i pisarza z I wieku n.e. Przeczytasz fragmenty jego pięknych listów poprzedzonych naszym wprowadzeniem i przygotowaną przez nas listą zadań do lektury.

Wypracuj właściwy rytm


Zdarza Ci się przeceniać wpływ jednorazowych zdarzeń na Twoje życie i nie doceniać wartości rutynowych działań? A może czasami tracisz czujność i nie odróżniasz własnych celów i priorytetów od priorytetów innych ludzi i od tego, co jest po prostu modne? W tym module wypracujesz odpowiedni rytm działania, który pomoże Ci codziennie zbliżać się do Twoich celów, mieć czas na to, co jest dla Ciebie najważniejsze i stawać się lepszym sobą. Wesprą Cię w tym między innymi starannie opracowane i wyjaśnione reguły stoickie: lista priorytetów, zależne-niezależne, koncentracja na zadaniu.Patronem tego modułu jest Marek Aureliusz, cesarz rzymski w II wieku n.e. Będziesz mieć okazję pomedytować nad jego rozmyślaniami, kierując się zaproponowanym przez nas wprowadzeniem do tekstu i zadaniami z nim związanymi.

Ćwicz umysł


Stoicy porównują myślenie do skorupki jajka. Ma ona funkcję ochronną – to znaczy, że chroni Cię przed błędami poznawczymi i podejmowaniem niewłaściwych decyzji. Skorupka jest też bardzo krucha – logika wymaga subtelności, łatwo ją skruszyć, będąc zbyt pochopnym.W tym module nauczysz się pozyskiwać bardziej pełne i rzetelne informacje, wyciągać z nich poprawne wnioski i lepiej je komunikować. Poznasz ćwiczenia z logiki, dyscypliny czytania, słuchania i mówienia oraz techniki metody sokratycznej.Patronem modułu jest Epiktet, urodzony jako niewolnik założyciel jednej z najsłynniejszych szkół filozoficznych w starożytnej Grecji. Zaproponujemy Ci lekturę fragmentów zapisu jego legendarnych wykładów, ale także fragment Prób Michela de Montaigne’a, renesansowego stoicyzującego sceptyka.

Stosuj ćwiczenia stoickie

Często nie wystarczy wiedzieć, co dobre i słuszne, trzeba jeszcze dotrzeć do głęboko ukrytych pokładów przekonań i powiązanych z nimi emocji, rozbroić je niejako i przemienić na swoją korzyść. Jest to możliwe dzięki mentalnym ćwiczeniom i pracy z wyobraźnią, określanej w tradycji stoickiej mianem ćwiczeń duchowych, technik stoickich czy technik siebie. W tym module nauczysz się dwóch trybów tych ćwiczeń: profilaktycznego pomagającego usposobić i zabezpieczyć umysł, wypracować pewne odruchy, oraz doraźnego, stosowanego w obliczu zagrożenia. Przygotowaliśmy dla Ciebie dziewięć najbardziej znanych i przydatnych w życiu codziennym ćwiczeń stoickich z obu kategorii. Patronem tego modułu jest Chryzyp, ateński filozof z III w n.e., porównywany z Arystotelesem, autor siedmiuset ksiąg i biegacz długodystansowy. Zaproponujemy lekturę fragmentu Rozmyślań Marka Aureliusza, Diatryb Epikteta oraz dialogu O opatrzności Seneki. Do każdego tekstu dołączyliśmy zadania ułatwiające pracę z tekstem.

Żyj zgodnie z wartościami

Stale znajdujesz się w sytuacji wyboru, a istotą dobrego życia jest dokonywanie wyborów Właściwych. Żeby podejmować dobre decyzje, należy umieć odróżnić to, co jest słuszniejsze (lepsze), od tego, co jest mniej słuszne (gorsze).

W tym module, dzięki poznaniu i zdefiniowaniu swoich wartości, nauczysz się lepiej odróżniać jedno od drugiego i w konsekwencji podejmować lepsze decyzje. Będą Cię w tym wspierały przemyślenia Cycerona rzymskiego pisarza, polityka, mówcy i filozofa z I wieku p.n.e., który jest patronem tego modułu. Proponujemy fragmenty dwóch klasycznych tekstów tego autora O najwyższym dobru i złu oraz Rozmowy tuskulańskie. Do tej pary dołączamy też fragment O dobrodziejstwach Seneki. Każdy tekst jest ponadto opatrzony komentarzem i zadaniami do lektury pomagającymi łatwiej przyswoić jego treść.

Poznaj samego siebie

W ostatnim module poznasz oryginalne strategie stoickie, spojrzysz na stoicyzm z innej, bardziej współczesnej perspektywy. Przede wszystkim zaś dostaniesz narzędzia do wypracowania swojej własnej wersji stoicyzmu, dostosowanej do realiów Twojego życia. Patronem tego modułu jesteś Ty.

Autor kursu


Autorem merytorycznej zawartości programu jest dr Tomasz Mazur, współczesny stoik, pedagog, trener i wieloletni praktyk stoicyzmu, twórca projektu Centrum Praktyki Stoickiej oraz współtwórca inicjatywy Stoic Way powołanej w celu promowania współczesnej edukacji stoickiej.

Kompetencje merytoryczne i pedagogiczne rozwijał przez dwanaście lat pracy na Uniwersytecie Warszawskich, jako nauczyciel filozofii w warszawskich liceach, wreszcie jako prowadzący liczne warsztaty stoickie. Opublikował szereg wysoko cenionych książek popularyzujących stoicyzm i filozoficzne podejście do życia, między innymi: Fiasko (2012), O stawaniu się stoikiem (2014), Wielki Spokój. Trzydzieści antycznych lekcji dobrego życia według Muzoniusza Rufusa (2018), Zakazana historia filozofów. Niestoicka powieść stoika (2019).

W swoich publikacjach i działalności edukacyjnej kładzie nacisk na to, jak praktykować stoicyzm dzisiaj i odnaleźć w nim remedium na wyzwania otaczającego nas świata: zawrotne tempo życia, nadmiar bodźców, konflikt wartości, lęki, stres w pracy i problemy w relacjach.


Tomasz Mazur, Twórca StoicWay, Autor kursu